maandag 16 augustus 2010

Bos Onderwijs Consultancy

Zie ook: http://www.bocwmkpo.web-log.nlBOC is een onderwijsadviesbureau dat zich richt op de directies van scholen voor primair onderwijs. Wij zijn gespecialiseerd in het opzetten van een kwaliteitszorgsysteem en het daarbij behorende integraal personeelsbeleid. 

Wij bieden een driejarige opleiding "Kwaliteitszorg en Integraal Personeelsbeleid" aan die we in veel gevallen uitvoeren met een partner. Onze partners zijn:

1. Dyade Advies Ede
2. Onderwijs Advies groep
3. IJsselgroep
4. Christelijke Hogeschool Ede
5. Schoolbreed
6. Marant
7. Hut Onderwijs Advies 

Hoe werkt de opleiding (die bedoeld is voor leidinggevenden in het onderwijs):

* De opleiding bestaat uit 10 modules
* De modules worden in drie jaar gegeven (drie modules per jaar)
* Iedere module bestaat uit een studiedag en een tussentijds intervisiemoment
* Iedere module leidt tot concrete opdrachten
* De opdrachten worden uitgevoerd in de eigen praktijk (eigen school)
* De deelnemers maken gebruik van het instrument WMK-PO 

De modules:

* Het concept Kwaliteitszorg
* Didactisch handelen
* De opbrengsten van de school en opbrengstgericht werken
* Pedagogisch handelen
* Beroepshouding en leiderschap
* Zorg en begeleiding en afstemming
* Rekenen en wiskunde 
* Interne communicatie
* Actief Burgerschap en Sociale cohesie
* Taalleesonderwijs

Voor meer informatie: 

Drs. C.H. Bos, BOC-Ede 0318-646568